HVORFOR ARBEJDERNETVÆRKET?

HVAD GØR VI

64% af Folketingets medlem-
mer er akademikere.
Det samme gælder for 7% af
Danmarks befolkning.
 
Er arbejdernes stemme stærk
nok i debatten om fremtidens
Danmark?
Flere arbejdere i politik - Fælles
om fremtiden.
”Der skal også være plads til
din stemme i dansk politik, også
selvom du ikke lige har en fornem
uddannelse! Vores værdigrundlag
er socialdemokratisk, men
Arbejdernetværket er ikke kun for
socialdemokrater og arbejdere
- alle er velkomne. Jo flere vi er,
desto stærkere er vi.”
 
Leif Lahn Jensen, havnearbejder
og fmd. for Arbejdernetværket, MF
Vi skaber et netværk af tillidsfolk og fagligt aktive, der gerne vil gøre en forskel.
 
Vi sikrer en mentorordning, der
støtter arbejdere og andre, der
ønsker at deltage i politik.
 
Vi opretter lokale arbejdernetværk,
og vi afholder Arbejdernetværkets
politiske skole, hvor du lærer at
begå dig i politik.
I Arbejdernetværket mener vi, at
vores politikere skal vælges blandt
vores kollegaer og ligesindede.
 
Vi kæmper for at få flere faglærte
og ufaglærte til at deltage i dansk politik.
 
Vi sætter en dagsorden, som har
fokus på almindelige denskeres
hverdag.